31 lip 2018

Miasto Postawy i okolice na starych zdjęciach (część 3)..

Powiązane posty
http://postawyiokolice.blogspot.com/2011/06/miasto-postawy-na-starych-zdjeciach.html http://postawyiokolice.blogspot.com/2012/07/miasto-postawy-i-okolice-na-starych.html
http://postawyiokolice.blogspot.com/2015/03/stare-zdjecia-z-rodzinnego-albumu.html
 
Nikodem Rodziewicz ze swoimi dziećmi Zofią, Moniką i Alfonsem przed swoim domem w Rowach, 18 km od Postaw. Skan przedwojennego zdjęcia przesłał p. Andrzej Rodziewicz, serdecznie dziękuję.

Klasa polskiej szkoły podstawowej w Postawach. Na odwrocie zdjęcia napisano: "1b klasa w roku 1934 w dniu 10 czerwca, z panią Molisową nauczycielką robót". W grupie uczniów widoczna Janina Łotoczko. Skan zdjęcia przesłał p. Andrzej Rodziewicz, serdecznie dziękuję.

Uczniowie Polskiej Szkoły Powszechnej w Postawach wraz z nauczycielem M.Bernackim. Rok szkolny 1929/1930. W grupie uczniów widoczny Olek Łotoczko. Skan zdjęcia przesłał p. Andrzej Rodziewicz, serdecznie dziękuję.

Zdjęcie grupowe, wykonane przed II wojną światową, prawdopodobnie w Podbrodziu (sąsiedni święciański powiat) na tle dworca kolejowego. Skan zdjęcia przesłał p. Andrzej Rodziewicz, serdecznie dziękuję.

Kaplica katolicka we wsi Olechniszki, 12 km. od Postaw, należąca do parafii w Komajach. Obecnie nie istnieje. Zbudowana ok. 1774 roku, nazywana wtedy "kościołem filialnym". Niemieckie zdjęcie z ok.1916 r.

Kaplica katolicka we wsi Olechniszki, 12 km. od Postaw, należąca do parafii w Komajach. Obecnie nie istnieje. Zbudowana ok. 1774 roku, nazywana wtedy "kościołem filialnym". Niemieckie zdjęcie z ok.1917 r.

Kaplica katolicka we wsi Olechniszki, 12 km. od Postaw, należąca do parafii w Komajach. Obecnie nie istnieje. Zbudowana ok. 1774 roku, nazywana wtedy "kościołem filialnym". Niemieckie zdjęcie z ok.1917 r.

Kaplica katolicka we wsi Olechniszki, 12 km. od Postaw, należąca do parafii w Komajach. Obecnie nie istnieje. Zbudowana ok. 1774 roku, nazywana wtedy "kościołem filialnym". Niemieckie zdjęcie z ok.1917 r.
W XIX i na początku XX stulecia w Olechniszkach znajdował się majątek rodziny Milewskich. Obecnie zostały tam tylko duże drzewa.

W XIX i na początku XX stulecia w Olechniszkach znajdował się majątek rodziny Milewskich. Obecnie zostały tam tylko duże drzewa.

W XIX i na początku XX stulecia w Olechniszkach znajdował się majątek rodziny Milewskich. Obecnie zostały tam tylko duże drzewa.
W XIX i na początku XX stulecia w Olechniszkach znajdował się majątek rodziny Milewskich. Obecnie zostały tam tylko duże drzewa.

W XIX i na początku XX stulecia w Olechniszkach znajdował się majątek rodziny Milewskich. Obecnie zostały tam tylko duże drzewa.