16 wrz 2016

«Singer» na Wileńszczyźnie

W latach trzydziestych XX wieku w Wilnie przy ulicy Zawalnej pracowało przedstawicielstwo (dystrybutor) znanej amerykańskiej firmy Singer, które zajmowało się sprzedażą maszyn do szycia. Oprócz tego w Wilnie i niektórych miasteczkach na terenie województwa działały pracownie, urzeczywistniające gwarancyjną i pogwarancyjną naprawę maszyn do szycia. Najbliższa Postawom pracownia Singer znajdowała się w Święcianach. Było też kilka mobilnych pracowni Singer. Poniżej przedstawiam czytelnikom bloga unikatowe zdjęcia z drugiej połowy lat trzydziestych XX wieku, przedstawiające pracowników firmy Singer na Wileńszczyźnie.

Grupowe zdjęcie personelu firmy Singer. Zdjęcie wykonane w 1938 roku najprawdopodobniej w Wilnie.  Z rosyjskiej strony internetowej "odnoklassniki.ru"
Samochód służbowy firmy Singer. Prawdopodobnie koło biura albo pracowni firmy w Wilnie. Zdjęcie z około 1938 r., z rosyjskiej strony internetowej "odnoklassniki.ru"
Objazdowy warsztat naprawczy maszyn do szycia firmy Singer na wyjeździe w Postawach. Zdjęcie z około 1935 r., z rosyjskiej strony internetowej "odnoklassniki.ru"
Objazdowy warsztat naprawczy maszyn do szycia firmy Singer w okolicach Postaw. Z prawej stoi postawianin F. Osienienko. Zdjęcie z 1936 r., z rosyjskiej strony internetowej "odnoklassniki.ru"
Objazdowy warsztat naprawczy maszyn do szycia firmy Singer w okolicach Postaw. Koło samochodu stoi miejscowa ludność. Pracownicy firmy Singer uczą dziewczynę posługiwania się maszyną do szycia. Zdjęcie z około 1936 r., z rosyjskiej strony internetowej "odnoklassniki.ru"
Przedwojenna instrukcja obsługi maszyny do szycia Singer. Zdjęcie z białoruskiej strony internetowej Ay.By
Książeczka gwarancyjna maszyny do szycia firmy Singer. Zdjęcie z białoruskiej strony internetowej Ay.By
Książeczka gwarancyjna maszyny do szycia firmy Singer. Zdjęcie z białoruskiej strony internetowej Ay.By