25 lis 2016

Wileńszczyzna. Spis ludności w 1931 roku

Przedstawiam garść informacji ze spisu z 1931 roku: 9 grudnia 1931 roku na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 r. Państwo Polskie przeprowadziło Drugi Powszechny Spis Ludności. Rodzaj informacji jakie pozyskano w tym spisie i sposób jego organizacji ustaliła Rada Ministrów w swoim rozporządzeniu z dnia 2 września 1931 r. Wyniki zostały opublikowane w serii «Statystyka Polski». Wydawanie serii rozpoczęto w 1936 roku. Ostatecznie wydano 39 tomów, które są obecnie dostępne online http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=14481&from=publication

Według wyników tego spisu okazało się, że w Polsce zamieszkują 21 835 000 osoby polskojęzyczne co stanowiło 68,0% obywateli II RP. Reszta obywateli używała języków mniejszości narodowych.
 Poniżej przedstawiony podział ludności w powiatach województwa wileńskiego według języka ojczystego. 

Nazwa powiatu polski     białoruski rosyjski litewski żydowski z hebrajskim inny Suma kontrolna
Brasław

93958
65,72%
23138
16,18%
14551
10,18%
3490
2,44%
7181
5,02%
656
0,46%
142974
100%
Dzisna

62282
39,00%
79984
50,08%
5067
3,17%
0
0,00%
11762
7,36%
609
0,38%
159704
100%
Mołodeczno

35523
38,91%
49012
53,69%
735
0,81%
0
0,00%
5789
6,34%
226
0,25%
91285
100%
Oszmiana

84951
81,21%
10149
9,70%
915
0,87%
1562
1,49%
6721
6,42%
314
0,30%
104612
100%
Postawy

47917
47,99%
47707
47,78%
1364
1,37%
0
0,00%
2683
2,69%
171
0,17%
99842
100%
Święciany

68441
50,20%
8062
5,91%
8752
6,42%
42993
31,53%
7654
5,61%
439
0,32%
136341
100%
Wilejka

59477
45,44%
64337
49,15%
883
0,67%
0
0,00%
5934
4,53%
267
0,20%
130898
100%
Wilno-Troki

180546
84,41%
5549
2,59%
3714
1,74%
16935
7,92%
6508
3,04%
634
0,30%
213886
100%
m.Wilno

128628
65,99%
1737
0,89%
7372
3,78%
1579
0,81%
54596
28,01%
1009
0,52%
194921
100%
Suma kontrolna

761723
59,77%
289675
22,73%
43353
3,40%
66559
5,22%
108828
8,54%
4325
0,34%
1274463
100%