5 lip 2012

Miasto Postawy i okolice na starych zdjęciach (część 2)

https://postawyiokolice.blogspot.com/2018/07/miasto-postawy-i-okolice-na-starych.html 

To zdjęcie wykonane w Postawach na placu Rynkowym, prawdopodobnie na przełomie lat 20-ch i 30-ch XX wieku. Przedstawia jakieś uroczystości państwowe: dzień Konstytucji 3 Maja, imieniny Marszałka Pilsudskiego albo dzień Niepodległości 11 listopada. Na dalszym planie stoją postawscy strażacy i policjanci. W górnej części fotografii od lewej widoczna prawosławna cerkiew św. Mikołaja. Zza cerkwi, od lewej, widoczna iglica kościoła katolickiego. Skan zdjęcia przesłał p. Andrzej Rodziewicz, serdecznie dziękuję.

Studenci białoruskiego Seminarium Nauczycielskiego w Postawach. Czwarty z prawej stoi Czesław Łysiński. Na odwrocie zdjęcia napisano: Pamiątka na zakończenie roku szkolnego Białoruskiego Nauczycielskiego Seminarium II kursu w Postawach, dnia 18 czerwca 1944 roku. podpis Cz. Łysiński. Skan zdjęcia przesłała p. Maria Marta Kozłowska, serdecznie zdiękuję.

Czesław Łysiński. Urodził się we wsi Żukowszczyzna postawskiego powiatu. Zdjęcie powojenne. Skan przesłała Maria Marta Kozłowska, serdecznie dziękuję.
Mikołaj Łysiński  podczas służby w wojsku w 16 p.p. Urodził się we wsi Żukowszczyzna postawskiego powiatu. Skan zdjęcia przesłała Maria Marta Kozłowska, serdecznie dziękuję.

Nieznany młodzieniec z Postaw. Przedwojenne zdjęcie. Skan przesłała p. Maria Marta Kozłowska, serdecznie dziękuję.
Skan zdjęcia przesłał Kazimierz Kowalczyk. Serdecznie dziękuję

Łuczaj – kościół pod wezwaniem św. Judy Tadeusza. Zdjęcie z 1911 roku. Skan przesłał p. Łukasz Bobiński. Serdecznie dziękuję.
Kościół w Postawach. Zdjęcie wykonane przez nieznanego niemieckiego żołnierza w lipcu 1941 roku.
To zdjęcie wykonane w miasteczku Komaje w latach 30-ch XX wieku. Skan  udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


Postawianie. Zdjęcie wykonane w 1929r. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Szkoła Rolnicza w Łuczaju, 1933r. W centrum zdjęcia siedzi (w okularach) inżynier Kazimierz Muraszko – kierownik działu hodowlanego, wykładowca hodowli zwierząt i przemysłu rolnego. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Postawianie w atelier zakładu fotograficznego. Zdjęcie wykonane w 1935r. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Mieszkaniec Łyntup Józef Kojro. Zdjęcie z lat 20-ch. Obecnie Łyntupy znajdują się na terenie powiatu (rejonu) postawskiego. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Uczniowie i nauczyciele polskiej szkoly w Duniłowiczach, 1935r. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Nauczyciele i uczniowie rosyjskiej tzw. «szkoły ludowej» w Postawach w 1913 roku. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Grupa młodzieży ze wsi Olechniszki koło Postaw. W górnym rzędzie drugi od prawej stoi Antek Siwicki. W środku, z torebką, siedzi jego siostra Antonina Siwicka. Powojenne zdjęcie z własnych zbiorów.

Nauczyciel i grupa uczniów szkoły we wsi Rudzi koło Postaw. W środkowym rzędzie od prawej siedzi Jadwiga Kamieniecka. Powojenne zdjęcie z własnych zbiorów.
Dwór w Karolinowie koło Postaw. Zdjęcie wykonane na początku XX wieku.


Widok na miasto Postawy od strony jeziora (stawu) na rzece Miadziołka. Od lewej widoczny zalesiony pagórek, nazywany "górą Garbarką". Zdjęcie z ok. 1938 r. Skan zdjęcia przesłał p. Wiesław Makarewicz. Serdecznie dziękuję.

Siostry Garbińscy, Stanisława i Maria. Zdjęcie wykonane w Postawach, ok. 1927-1931 r. Z własnych zbiorów.
Grupa postawskich Żydów. Postawy, 19.04.1935
Budynek powiatowego szpitala w Postawach, pobudowany w latach 1938-1939. Były mieszkaniec Postaw E.Gaul wspominał: «Szpital budowano przy ul. Zadziewskiej, po lewej stronie na końcu ulicy. Do 1 września 1939 r. piętrową budowlę z cegły pokryto gontem. Budynek w stanie zamkniętym pozostał bez wyposażenia». Zdjęcie powojenne.
Biuro Spółdzielni Rolniczo-Handlowej «Wygoda» w Postawach. Zdjęcie prawdopodobnie z lat 30-ch XX wieku.
Plac Rynkowy w Postawach. Na pierwszym planie fotografii widoczna grupa policjantów. Z prawej strony sklep towarów kolonialnych. Zdjęcie z 1928 r.
Rynek w Postawach. Zdjęcie z 1918 r.
Orkiestra strażacka. Pierwszy od lewej w drugim rzędzie siedzi Mikołaj Antuch. Zdjęcie wykonane w Postawach w 1935-1939 r.
Kobylnik, dwór Świętorzeckich z XIX w. Zdjęcie z 1916 r. Do września 1939 r. gmina kobylnicka znajdowała się w składzie powiatu postawskiego.
 Majątek Serenczany i ostatnie jego właścicielie – rodzina Kontkowskich. Obecnie Serenczany na terenie postawskigo powiatu (rejonu) Białorusi. Do września 1939 r. – w składzie święciańskiego powiatu.
Wieś Norkowicze około Postaw. Niemieckie zdjęcie z czasów I wojny światowej, wykonane ok. 1916r.
Dwór w Woropajewie postawskiego powiatu. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Obecnie w tym budynku meści się szpital.

Minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński (1882-1931), królowo Rumunii Maria Edynburska (1875-1938), pułkownik Konstanty Przeździecki (1879-1966) – właściciel majątku Woropajewo postawskiego powiatu. W rozległych lasach woropajewskich, należących do hrabiego pułkownika Przeździeckiego, w okresie międzywojennym odbywały się znane polowania, w których często uczestniczyli przebywający w Polsce na placówkach dyplomaci zagraniczni. To zdjęcie najszybciej wykonane w latach 1923-1924.
Małe postawianie, dzieci podchorążego 23-go Pułku Ułanów Grodzieńskich Michała Lecha. Niestety ich imiona są nieznane. Fotografia z lat 30-ch, wykonana w zakładzie fotograficznym w Grodnie. Kopię zdjęcia przesłała p. Anna Kwiecień. Serdecznie dziękuję.

Zdjęcie z 1938 r., z 1-ej komunii w kościele postawskim. Z prawej strony stoi ksiądz  proboszcz postawskiej parafii i dziekan dekanatu Nadwilejskiego Bolesław Maciejewski. W pierwszym rzędzie z prawej strony siedzi na dole p. Eugeniusz Gaul. Kopię zdjęcia przesłał p. Eugeniusz Gaul. Serdecznie dziękuję.

Prośba, jeśli ktoś z gości bloga siebie się rozpozna na tym zdjęciu, proszę o kontakt mailowy z p. Eugeniuszem Gaul 
eugeniusz.gaul@gmail.com.
Plac Rynkowy w Postawach. Od 1936 r. Plac im. Józefa Piłsudskiego
Dwór w Szemetowszczyźnie gm. kobylnickiej pow. postawskiego. Zdjęcie z 1936r., z własnej kolekcji.
Józef Augustynowicz, mieszkaniec wsi Krewnie postawskiego powiatu. Podczas II wojny światowej, 4.07.1944r., został zastrzelony przez Niemców. Pogrzebany na cmentarzu we wsi Paździutki (obecnie Raduga). Fotografia wykonana w 1939 r.
26 czerwca 1930 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki uczestniczy w poświęceniu pomnika Poległym w Duniłowiczach, postawskiego powiatu. Wileńska gazeta "Słowo" pisała: "Przejeżdżając przez Duniłowicze zatrzymał się Pan Prezydent Rzeczypospolitej na kilka godzin, aby wziąć udział w akcie poświęcenia pomnika, który, jak głosi napis na czarnym marmurze obelisku, ufundowali poległym bohaterom 36 pułku w 10-ą rocznicę niepodległości Rzeczypospolitej mieszkańcy gminy Duniłowicze oraz korpus oficerski i podoficerski 36 pułku piechoty. Na uroczystości przybyła z Warszawy delegacja tego pułku z dowódcą pułk. Ulrichem na czele".
Huta szkła we wsi Huta postawskiego powiatu w 1929 roku. Z gazety "Kurjer Wileński".
Stary dworzec autobusowy w Postawach. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w latach 60-ch ХХ wieku. Ze strony internetowej "Одноклассники. ru"
Pokojowa manifestacja w Postawach podczas 1-j wojny światowej (1916) Zdjęcie z książki "Памяць" wydawnictwa "Белта", 2001r.
Postawy. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej po wojnie, w latach 1945-1955. Ze strony internetowej "Однокласники ru"
Szyld na ścianie budynku przy ulicy Zarzecznej 1 w Postawach. Zdjęcie z 1934r.
Delegacja z Wileńszczyzny na Dożynkach u prezydenta Polski  I.Mościckiego w Spale. Lata 30-e XX wieku. Zdjęcie ze strony internetowej Wiestki info.
Budowa brukowanej drogi Postawy-Juńki, 1936 r. Zdjęcie z książki "Памяць" wyd. "Белта", Mińsk, 2001r.
Nieznana postawianka. Na dalszym planie (w góry od prawej) widoczny budynek byłego hotelu. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch w Postawach. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Nieznane postawianie. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Nieznane postawianki. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch. w Postawach. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Nieznana postawianka. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch. w Postawach. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Nieznane postawianki. Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym w latach 30-ch w Postawach. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Nieznane postawianki. Zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym w Postawachw w latach 30-ch. Ze strony internetowej "Одноклассники ru".
Pieczęć Publicznej 7-mio kl. Szkoły Powszechnej w Postawach
Pieczęć Publicznej Szkoły Powszechnej w Postawach
Nieznane mieszkanki miasteczka Komaje. Na dalszym planie, za drzewami, widoczny kościół Św. Jana Chrzciciela. Z prawej strony średniowieczny kamienny krzyż, który znajduje się tu i dziś. Zdjęcie wykonane w 1943r., podczas II wojny światowej. Do 1939r. miasteczko znajdowało się na terenie święciańskiego powiatu, obecnie na terenie postawskiego rejonu Białorusi. Zdjęcie ze strony internetowej Одноклассники ru.
Pałacyk Konstantego hrabiego Przeździeckiego w Woropajewie (powiat postawski). Zdjęcie sprzed 1939r., ze strony internetowej Radzima org.

Bracia Przeździeccy. Z lewej strony stoi Józef hrabia Przeździecki, z prawej strony - Konstanty hrabia Przeździecki. Między nimi, w środku, osoba nieznana. Zdjęcie wykonane w Woropajewie (powiat postawski) w 1929r. W latach międzywojennych Konstanty Przeździecki był najbogatszym w powiecie postawskim  człowiekiem. Jego młodszy brat, Rajnold Przeździecki, ostatni właściciel pałacu w Postawach, był radcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł na emigracji w Szwajcarii w 1955r. Autor książki „Aleksander, hrabia Przeździecki. 1814-1870”. Ze strony internetowej Radzima org.


Zdjęcie uczniów ze szkoły powszechnej w Bałajach (gmina Woropajewo, postawskiego powiatu). W trzecim rzędzie od dołu a szósta od lewej strony w czarnej przepasce na czole stoi Jadwiga Alchimowicz z domu Kuchalska. Nad nią z prawej strony stoi jej kuzyn Mietek Kazuro. Jego ojciec był we wsi Drozdowszczyźnie kowalem. Fotografia wykonana w 1932r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Zdjęcie zostało zrobione w 1912 r. Po prawej stronie siedzi Alfons Kuchalski, zaś po lewej jego szwagier Bolesław Girjato. Alfons Kuchalski przed wojną miał we wsi Drozdowszczyzna (powiat postawski) gospodarstwo o pow. 45 ha. Po zajęciu przez Sowietów został skazany na 8 lat łagru i deportowany do obozu k. Archangielska. Oprócz niego deportowano wowczas sołtysta pobliskich Bałajów Wincentego Kuchalskiego oraz leśniczego z Dubrawy Stachowskiego. Po wojnie A.Kuchalski wrócił do Polski. Zmarł w Wałczu w 1957 r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Kopię okumentu przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Kopię okumentu przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Kopię okumentu przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Kopię okumentu przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.
Zdjęcie wykonane w 1935 r. we wsi Drozdowszczyzna gm. Woropajewo, powiatu postawskiego, przedstawia młodzież ze  Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej im. św. Stanisława Kostki . Od  dołu po prawej stronie siedzi Józef Kuchalski, dalej organista Wincenty Ugorenko. W środku siedzi ks Jan Malinowski, który był pierwszym proboszczem parafii powstałej w 1928 r. Po wojnie ks. Malinowski odbudowywał kościół w Kuźnicy, woj. białostockie. W 1939 r. nowym proboszczem został ks. Eugeniusz Łatecki. W czerwcu 1943 r. został zamordowany przez partyzantów sowieckich. Grób jego znajduje się w Dunilowiczach. Kopiję zdjęcia przesłał p. Ryszard Kuchalski, serdecznie dziękuję.

Zosia Daszczyńska, mieszkanka Postaw. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Odwrotna strona zdjęcia. Kopiję przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Helena i Tomasz Woroszkiewicz.  Fotografia wykonana w Postawach w 1933 roku. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Helena Woroszkiewicz z synem, synową i wnukiem w Postawach na tle kościoła. Fotografia wykonana w 1974r. Kopiję przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
 Zdjęcie wykonane na terenie postawskiego powiatu (rejonu) w 1957 roku, przypuszczalnie we wsi Wielkie Daszki lub gdzieś obok niej. Kopiję przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.

Zdjęcie wykonane na terenie postawskiego powiatu (rejonu), przypuszczalnie we wsi Wielkie Daszki, lub gdzieś obok niej. Na odwrocie jest napisane (w oryginale): "Posyła zdjęcie wasz brat Heronim całą swą rodzinę na pamiatkę dla swej kochanej sostry Emili, posyła 28-XII-57 roku". Kopiję przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
 
Zdjęcie wykonane na terenie postawskiego powiatu (rejonu), przypuszczalnie we wsi Wielkie Daszki, lub gdzieś obok niej. Na odwrocie tego zdjęcia jest napisane: "Posyła rodzięstwo Kamienieckich całej osostęcyję mojej córki Olimpij na pamjątkę dla krewnich Sobaczewskich w dzień szlubu 28-IV-57 r.". Kopiję przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawianin Adam Gińko podczas służby w WP. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w 1936-1939r.  Z Rosyjskiej strony internetowej "одноклассники. ru"
Postawianin Adam Gińko podczas służby w WP. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w 1936-1939r.  Z Rosyjskiej strony internetowej "одноклассники. ru"
Postawianin Adam Gińko (drugi od lewej) podczas służby w WP. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w 1936-1939r.  Z Rosyjskiej strony internetowej "одноклассники. ru"
Fotografia wykonana w Postawach w 1957 roku. Ze strony internetowej "Одноклассники ru"
Na ulicy Łuczajskiej w Postawach. Zdjęcie z lat 60-ch, z białoruskiego czasopisma "Шыпшына" (№6, 2012r.)
Budynek byłego hotelu w Postawach. Zdjęcie drugiej połowy lat 40-ch XX wieku. Ze  strony internetowej "Одноклассники ru"
Widok na cerkiew i sukiennice w Postawach. Fotografia końca XIX wieku. Ze strony internetowej "Odnoklassniki.ru"
Pałac chr. Tyzenchauza w Postawach. Grawerka drugiej połowy XIX wieku. Ze strony internrtowej"Odnoklassniki.ru"
Sukiennice w Postawach. Fotografia z lat 20-ch XX wieku. Ze strony internetowej "Odnoklassniki.ru"

Postawy. Plac rynkowy. Lata 50-e XX wieku. Zdjęcie z białoruskiego czasopisma "Шыпшына" (№6, 2012r.)
19.03.1939r. Defilada 23 Pułku Grodzieńskich Ułanów w Postawach. Na trybunie, od prawej strony stoi (przypuszczalnie) ppłk Zygmunt Miłkowski, dowódca pułku. Zdjęcie przesłał Franciszek Chomicz. Serdecznie dziękuję.
Podpis z tyłu zdjęcia: 18/VIII. 31r. Pamiątka z Kongresu Eucharystycznego w Postawach. Oraz pieczątka: Zakład fotograficzny I. Sznajder m. Postawy. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Kondukt żałobny. W latach 1935-1939 w Postawach stacjonował 23 Pułk Grodzieńskich Ułanów. Oczywiście, że zdjęcie przedstawia pogrzeb jednego z oficerów tego pułku. Możliwie to podporucznik Wacław-Dominik  Warakomski, króry zmarł 19 kwietnia 1937r. w wieku 25 lat.  Z lewej strony sdjęcia widoczny budynek cerkwi prawosławnej, która obecnie nie istnieje: została zniszczona w czasie reżimu komunistycznego w latach pięćdziesiątych XX wieku. Do 1815r. w tym budynku mieścił się sąd, ale kiedy stara drewniana cerkiew spłonęła podczas pożaru, Konstanty hrabia Tyzenhauz oddał budynek sądu prawosławnym parafianom. W 1893r. w Postawach została zbudowana nowa murowana prawosławna cerkiew pod wezwaniem Św. Mikołaja. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Kondukt żałobny. W latach 1935-1939 w Postawach stacjonował 23 Pułk Grodzieńskich Ułanów. Oczywiście, że zdjęcie przedstawia pogrzeb jednego z oficerów tego pułku. Możliwie to podporucznik Wacław-Dominik  Warakomski, króry zmarł 19 kwietnia 1937r. w wieku 25 lat. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawy, 1938 rok. Zbiorowe zdjęcie. Trzecia od lewej - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawy, 1938 r. Zbiorowe zdjęcie. Od lewej strony stoi - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Zbiorowe zdjęcie (1938) na tle kościoła w Postawach. Od lewej strony stoi - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.

Uroczystość w postawskiej Publicznej Szkole Powszechnej №1. Jedna z dziewczynek na tym zdjęciu - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Fotografia wykonana w 1932-1938r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Uroczystość (obchodzone jest święto 3-go maja) w postawskiej Publicznej Szkole Powszechnej №1. Jedna z dziewczynek na tym zdjęciu - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Fotografia wykonana w 1932-1938r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.

Uroczystość (obchodzone jest święto 3-go maja) w postawskiej Publicznej Szkole Powszechnej №1. Jedna z dziewczynek na tym zdjęciu - Zofia Sobaczewska (Dąbkiewicz). Fotografia wykonana w 1932-1938r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Kołchoźnicy ze wsi Glińszczyzna koło Duniłowicz (postawski rejon). Fotografia z lat 50-tych XX wieku. Kopię zdjęcia przesłał p. Franciszek Chomicz. Serdecznie dziękuję.
Kołchoźnicy ze wsi Glińszczyzna koło Duniłowicz (postawski rejon). Fotografia z lat 50-tych XX wieku. Kopię zdjęcia przesłał p. Franciszek Chomicz. Serdecznie dziękuję.
Postawy. Fotografia wykonana w maju 1969 roku. Po prawej stronie - sklep uniwersalny, w centrum - kino, po lewej stronie - stołówka i restauracja. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawy. Plac rynkowy. Fotografia wykonana w maju 1969 roku. Po prawej stronie stoi pomnik Lenina. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawy. Fotografia wykonana w maju 1969 roku. Z lewej strony zdjęcia - dom, w którym do 1939 (lub 1945) meścił się jeden z 3-ch młynów. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Postawy, ogólny widok. Fotografia powojenna z ok. 1948 r. Kopiję zdjęcia przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz, serdecznie dziękuję.

4 komentarze:

 1. Bardzo dziękuję Panu za umieszczenie zdjęć.
  A. Dąbkiewicz

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj,
  Mam na imię Gabrielle. Przykro mi, że nie mówią po polsku. Mam nadzieję, że moja wiadomość przekłada z Google. Badam moją rodzinę z Postawy. Zauważyłem, że są to zdjęcia z Richardem Kuchalski tutaj. Moje nazwisko jest również Kuchalski. Chciałbym, aby go odnaleźć i sprawdzić, czy on wie, moją rodzinę. Czy masz swoje dane kontaktowe? Moi krewni urodzili się w Postawy i w wiosce o nazwie Czeremoszniky. Nie wiem, czy ja to pisze poprawnie. Jest to wieś w dystrykcie Postawy można publikować zdjęcia?

  Dziękujemy za zamieszczenie tych zdjęć,

  Gabrielle Kuchalski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę Pani o kontakt na mój e-mail postawy@inbox.lv

   Usuń
  2. Hello, Gabrielle. My family is originally from the places you are talking about. And I have relatives with the surname Kuhalsky. Please send me an e-mail address matvei.ru@mail.ru

   Usuń