12 mar 2015

Stare zdjęcia z rodzinnego albumu

Niżej przedstawiam czytelnikom blogu zbiór zdjęć z rodzinnego albumu Pani Krystyny Kotelon. Serdecznie dziękuję jej za udostępnienie tych ciekawych fotografii.

Powiązane posty http://postawyiokolice.blogspot.com/2011/06/miasto-postawy-na-starych-zdjeciach.html
http://postawyiokolice.blogspot.com/2012/07/miasto-postawy-i-okolice-na-starych.html 

Postawskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej razem z księdzem dziekanem Bolesławem Maciejewskim. Ks. B.Maciejewski, proboszcz parafii postawskiej i dziekan dekanatu Nadwilejskiego, podczas 2-j wojny światowej został aresztowany przez niemców i 4 lipca 1942 r. rozstrzelany w Berezwieczu koło Głębokiego. O pracy ks. Maciejewskiego w Postawach bardzo piękne dał świadectwo ks. prof. Michał Sopoćko: "Odznaczał się wielką gorliwością i akuratnością w pełnieniu swych obowiązków oraz uprzejmością w obcowaniu z ludźmi, których zjednywał dla Kościoła. Zwalczał analfabetyzm i pijaństwo, organizował młodzież katolicką, na którą miał wielki wpływ, uświadamiając ją pod względem religijnym i narodowym”.

Pierwsza Komunia Św., dzieci z księdzem. Postawy, fotografia z 1929 r.
Pierwsza Komunia Św., dzieci z księdzem. Postawy. Fotografia z 1929 r.
Kościół w Postawach. Nabożeństwo w dniu pogrzebu Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce w Polsce w dniach 13–18 maja 1935 r.
Po Mszy św. w kościele św. Antoniego z Padwy w Postawach. W nabożeństwie uczestniczyli żołnierze z 23-go Pułku Ułanów Grodzieńskich, który w latach 1934-1939 stacjonował w Postawach. W prawej części zdjęcia widoczne karabiny Mausera wz. 98. Fotografia z 1937 r.
Zdjęcie przedstawia harcerzy postawskich (wsród nich siostry Marysia i Gienia Łopuszyńskie), którzy mieli pod opieką groby poległych polskich żołnierzy. W 1934r. władze miasteczka wznieśli tu pomnik, na którym było napisano: "POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM W OBRONIE OJCZYZNY". Fotografia sprzed 1934 r.
Antoni Łopuszyński, postawski mistrz kowalski, posiadał kuźnię na ulicy Brasławskiej.
Dyplom Mistrzowski Antoniego Łopuszyńskiego
Postawianki. Zdjęcie wykonane 2.11.1938 r.
Bronia Tomaszewska ze znajomymi około stawu na rzece Miadziołka. Fotografia sprzed 1939 r.
Bronia Tomaszewska ze znajomymi na Placu Rynkowym w Postawach. Fotografia sprzed 1939 r.
Defilada Straży Pożarnej w Postawach. Fotografia sprzed 1939 r.
Nowatorscy. Fotografia wykonana w Duniłowiczach (postawski powiat) 2.05.1941 r.
Gienia Łopuszyńska z koleżanką na tle kościoła Św. Antoniego z Padwy w Postawach. Fotografia sprzed 1939 r.

Postawianka Jadzia Łopuszyńska. Fotografia sprzed 1939 r.
Na spacerze w Postawach. Jedna z dziewczyn - Maria Łopuszyńska. Fotografia sprzed 1939 r.
Koleżanki. Postawy, 1936 r.
Nuczyciel Marii Łopuszyńskiej z Postaw.
Odwrotna strona zdjęcia.
Strażacy i Orkiestra Strażacka z Postaw. Fotografia wykonana w 1937 r.

Strażacy i cywile. Fotografia wykonana w Postawach sprzed 1939 r.
Zbiorowe zdjęcie sprzed 1939 r.
Postawy. Izba Pamięci. Fotografia sprzed 1939 r.
Odwrotna strona zdjęcia. Pieczęć zakładu fotograficznego.
Kobieta z dziećmi na tle rzeki Miadziołka w Postawach. Fotografia sprzed 1939 r.
Kobieta z dzickiem. Fotografia sprzed 1939 r.
Przyjaciółki około rzeki Miadziołka w Postawach, 1936 r.
Żołnierze z 23-go Pułku Ułanów Grodzieńskich. Pułk ten w latach 1934-1939 stacjonował w Postawach. Fotografia z 1938 r.
Żołnierz z rowerem. Fotografia z 1939 r.
Spotkanie młodzieży. Postawy, dn. 28.02.1939 r. Wsród nich Wacław Tomaszewski.
W pierwszym rzędzie druga od prawej stoi Zofia Sobaczewska a jej siostra Aleksandra za nią po lewej.


Stanisław Giniowiec i Wacław Tomaszewski. Fotografia wykonana w Postawach sprzed 1939 r.
Waclaw Tomaszewski z przyjaciółmi. Postawy, 1937 r.
Postawianin Wacław Tomaszewski, 1937 r.
Mężczyźni. Fotografia wykonana w Postawach 20.04. 1938r.
 Odwrotna strona zdjęcia.
Rodzina na tle kościoła w Postawach. Fotografia sprzed 1939 r.


Na spacerze. Postawy, fotografia sprzed 1939 r.
Postawianie. Fotografia wykonana w 1940 r.
Postawy. Antoni Łopuszyński z żoną Stefanią i córką Gienią na krótko przed wyjazdem do Polski w 1958r.