1 maj 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Postawach

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Postawach została założona na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i od razu zaczęła intensywnie rozwijać. Nastąpił wzrost sprawności zarówno w ramach ćwiczeń jak i akcji gaszenia ognia. Jednocześnie organizują się występy teatralne, zabawy taneczne, aby uzyskać środki pieniężne potrzebne do dalszego rozwijania działalności.

Dnia 1 marca 1930 r. staraniem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej urządzono w sali Domu Ludowego w Postawach przedstawienie i zabawę taneczną, a osiągnięte 450 zł czystego dochodu przeznaczono na inwestycje tegoż Towarzystwa. Odegrano wtedy komedję Jastrzęb-Zalewskiego „Gobelin”, przy udziale pań: Karszniewiczowej Emilji, Łozicząkówny Marji, Różbickiej Heleny i panów: Aponowicza Stanisława, Burycza Albina, Jankowicza Moiżesza, Karszniewicza Jana, Kozłowskiego Pawła, Moroza Stefana, Pawłowskiego Henryka i Turczynowicza Romana.

Powstała również w Postawach orkiestra strażacka. Kajetan Rożnowski, były burmistrz Podbrodzia, w swoich wspomnieniach pisze: "W 1933 roku była zorganizowana wycieczka zbiorowa do Gdyni przez Powiatowy Zarząd Obrońców Ojczyzny powiatów swięciańskiego i postawskiego. Mieliśmy specjalny pociąg, służący dla wycieczki [...]. Po drodze przejeżdżając przez większe stacje [...] tańczyliśmy na peronach tych stacji pod dźwięki własnej orkiestry dętej (strażackiej. Aut) powiatu postawskiego".

Pierwszym (lub jednym z pierwszych) komendantem OSP w Postawach był Franciszek Bobowski. Znajdowała się Ochotnicza Straż Pożarna na ul. Łuczajskiej niedaleko centrum miasteczka. Zdjęcia umieszczone poniżej przedstawiają OSP w Postawach w latach 30-ch XX wieku. 

Postawy, ogólny widok. W oddali widoczna wieża strażacka i remiza. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch XX wieku.

Uroczystości w Postawach. Maszerują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdjęcie sprzed 1939r. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


Uroczystości w Postawach. Maszerują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdjęcie z ok. 1937r. Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Postawscy strażacy maszerują. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.Przedwojenne zdjęcie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Postawach, stojących przy nieistniejącej już remizie, która znajdowała się na ul. Łuczajskiej. Na dalszym planie widoczny samochód strażacki z wysuwaną drabiną. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


Grupa  postawskich strażaków. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Wieża i remiza strażacka w Postawach. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Świetlica strażacka w Postawach. Zdjęcie z ok. 1937r. Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Szkolenie strażaków OSP w Postawach, lata 30-te XX wieku. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.
Postawy, ogólny widok. W oddali widoczna wieża strażacka. Zdjęcie z około 1938 roku.

Grupa postawskich strażaków i ich samochód służbowy. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Fotografia strażaków z OSP w Postawach. Obok z mundurowymi siedzą jacyś cywile, możliwie to kierownictwo Straży Pożarnej lub urzędnicy Starostwa Powiatowego. Fotografię udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Postawach. Pierwszy od lewej w drugim rzędzie siedzi Mikołaj Antuch. Zdjęcie wykonane w Postawach w 1935-1939 r. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Postawscy strażacy z orkiestrą. Zdjęcie z 1937r.
Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Strażacy i cywile. Zdjęcie z około 1937r., wykonane w Postawach.
Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Strażacy z miasteczka Kobylnik pow. postawskiego. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Strażacy z miasteczka Kobylnik pow. postawskiego. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Grupa strażaków z  miasteczka Łyntupy. Obecnie Łyntupy znajdują się na terenie powiatu (rejonu) postawskiego Białorusi. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku, skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.