23 cze 2011

Dokumenty historyczne i archiwalne

Dowód osobisty byłego mieszkańca powiatu postawskiego Wincentego Masłowskiego

Zaświadczenie mobilizacyjne Bronisława Zaluckiego, mieszkańca miasteczka Komaje. Obecnie Komaje znajduje się na terenie powiatu (rejonu) postawskiego Białorusi.

Świadectwo. NKBP Postawska Szkoła pedagogiczna 20.VI 1945 r. Niniejsze świadectwo otrzymał uczeń Łysiński Czesław Władimirowicz w ciągu 1944/45 uczył sie w 2-giej klasie pedagogicznej i decyzją Rady Pedagogicznej otrzymał promocje do klasy 3-ciej. Uczniowi Łysińskiemu Cz. został udzielony urlop wakacyny i 1-go października zobowiazany jest zgłosić się na zajęcia do szkoły. Podpisał Dyrektor Szkoły Pedagogicznej Panicki. Skan dokumentu przesłała p. Maria Marta Kozłowska. Serdecznie dziękuję.
NKA-BSRR Postawska Szkoła Pedagogiczna, 13 maja 1946 r. Nr 43. Niniejsze zaświadczenie otrzymał uczeń Łysiński Czesław jako, że rzeczywiście uczył się na trzecim roku Postawskiej Szkoły Pedagogicznej (BSRR, obówd Mołodeczeński) do 13 maja 1946 r. i przerwał naukę z powodu wyjazdu do Polski. podpis dyr. szkoły N. Jaśnik. Skan dokumentu przesłała p. Maria Marta Kozłowska. Serdecznie dziękuję.
Zaświadczenie: okaziciel niniejszego zaświaczenia tow. Łysiński Czesław Władimirowicz jest nauczycielem Dikowskiej (Dzikowskiej?) Szkoły Podstawowej Rady Wiejskiej rejonu Szarkowszczyńskiego. Podpis Mieszkutienkow 24.VIII 1944. Skan dokumentu przesłała p. Maria Marta Kozłowska. Serdecznie dziękuję.Plan parceli wydzielonej z majątku Czećwierć, należącego do obywatela W.Dowgiało. Od 1925 r. majątek Czećwierć znajdował się na terenie powiatu postawskiego.
Plan parceli wydzielonej z majątku Czećwierć, należącego do obywatela W.Dowgiało. Od 1925 r. majątek Czećwierć znajdował się na terenie powiatu postawskiego.

Dowód osobisty byłego mieszkańca powiatu postawskiego (wieś Sowki) Klepiec Witalisa
Dowód osobisty byłego mieszkańca powiatu postawskiego (wieś Sowki) Klepiec Witalisa
Karta oszczędnościowa członka Szkolnej Kasy Oszczędności M.Szczuczkowny ze wsi Nowosiołki pow. postawskiego
Nakaz Opiekuńczy Sądu Pokoju w Komajach pow. święciańskiego. Obecnie wieś Komaje znajduje się na terenie postawskiego powiatu (rejonu) Białorusi.

Nakaz Opiekuńczy Sądu Pokoju w Komajach pow. święciańskiego. Obecnie wieś Komaje znajduje się na terenie postawskiego powiatu (rejonu) Białorusi.
Dowód osobisty, wydany w okresie okupacji niemieckiej w Postawach. Kopię dokumentu przesłał pan Eugeniusz Gaul. Serdecznie dziękuję.
Dowód osobisty, wydany w okresie okupacji niemieckiej w Postawach. Kopię dokumentu przesłał pan Eugeniusz Gaul. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał p. Aleksander Dąbkiewicz - serdecznie dziękuję.
Z własnego archiwu.
Z własnego archiwu.
Z własnego archiwu.
Dokument przesłał ks. A. Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A. Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
 Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.

Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.
Dokument przesłał ks. A.Jurkajć z Białorusi. Serdecznie dziękuję.