9 lip 2011

Gęstość zamieszkiwania ludności polskiej na Białorusi


Polacy na Białorusi (czasem również - mniejszość polska lub, niepoprawnie, Polonia na Białorusi) – mniejszość narodowa stanowiąca ok. 295 000 mieszkańców Republiki Białoruś. Wg nieoficjalnych statystyk na Białorusi może mieszkać od 500 000 do 1 200 000 Polaków. Polacy są drugą po Rosjanach, pod względem wielkości, mniejszością narodową Białorusi. Obecnie zauważalnych jest wiele prób ze strony białoruskich Łukaszenkowskich władz w kierunku wtopienia się Polaków w społeczność białoruską.

W sytuacji białorutenizacji oraz de-polonizacji Kościoła katolickiego na Białorusi, zauważalna jest obserwowana tendencja do asymilacji miejscowych Polaków o czym m. in. świadczą dane ostatniego (2009) spisu ludności Białorusi. W 1989 wg spisu, Polaków na Białorusi było 418 tys., wg spisu 1999 - 396 tys., lecz wg spisu 2009 już tylko 295 tys. Tempo kurczenia się mniejszości polskiej narasta: w latach 1989-1999 spadek o 5 % (22 tys.), 1999-2009 spadek o 26 % (101 tys.).

Największa polska organizacja na Białorusi – „Związek Polaków na Białorusi” w najlepszych czasach zrzeszał blisko 20 tysięcy członków. Obecnie, po wydarzeniach 2005 roku, w organizacji doszło do rozłamu, co znacznie utrudnia funkcjonowanie całej mniejszości polskiej na Białorusi. Obok ZPB na Białorusi działają również inne organizacje polskie: Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Republikańskie Zjednoczenie Społeczne "Harcerstwo" czy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej.

Wprowadzenie w 2007 roku Karty Polaka, dało możliwość tysiącom obywateli Białorusi potwierdzić swoją przynależność do narodu polskiego, poprzez złożenie stosownej deklaracji w polskiej placówce dyplomatycznej na terenie Białorusi. Wprowadzenie Karty Polaka spowodowało protesty ze strony białoruskich Łukaszenkowskich władz. Przez państwowe media białoruskie kilkakrotnie przetaczały się negatywne kampanie medialne, skierowane przeciwko Karcie Polaka oraz Polsce.

(Z Wikipedii)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz